DOTAIO REPLACEMENT TANK

Thương hiệu :

Giá 399.000₫

Bình chứa thay thế cho DOTAIO ,với việc chúng ta sử dụng nhiều loại hương vị khác nhau khi thay đổi cũng cần có bình chứa dự phòng là sự hoàn hảo.

Bộ sản phẩm bao gồm 

Bình chứa 

Bộ phận kiểm soát luồng gió

Bộ chuyển đổi coil nhà cung cấp thứ 3ac