DOTMOD DOTAIO RBA REBUILDABLE COILS

Thương hiệu :

Hết hàng: Hết hàng

Gia đình nhà Dotmod cho ra mắt RBA cho sản phẩm DotAIO giúp cho tùy biến cao hơn rất nhiều so với sử dụng OCC .

Với RBA người dùng hoàn toàn có thể tùy biến trở kháng xây dựng giúp cho mang lại hương vị tốt hơn rất nhiều .

Thông số tham khảo 

Bộ sp có 1 tank rỗng 

Dung tích 2ml 

RBA Build deck 

Bộ phụ kiện kèm theo