Glass of subtank mini

Thương hiệu :

Giá 150.000₫

Kính thay thế của buồng đốt sub tank mini,Subox mini....

Chính hãng Kanger Tech.